Još jedna akcija raščišćavanja brda Gorica

Nakon što smo udruženim snagama sa brojnim sugrađanima sproveli dvije akcije raščišćavanja opožarenog područja brda Gorica, Glavni grad organizuje još jednu takvu akciju.
Pomenuta akcija planirana je za neđelju 31. oktobra u 10h.
Pozivamo sve građane i medije da, uz poštovanje epidemioloških mjera, podrže akciju, sa ciljem revitalizacije prirodnog simbola našeg grada, brda Gorica.
Mjesto susreta je glavna kapija brda Gorica u 09:50h